Feb 13, 2015 Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information.

4486

Exempel enligt IFRS . Inledning 4 Koncernredovisning 6 Finansiella rapporter 6 . Koncernens resultaträkning 9 . Koncernens rapport över totalresultat 10 . Koncernens balansräkning 16 . Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 20 . Koncernens rapport över kassaflöden 23 Noter till koncernredovisningen 26

Se exempel:. The Pleasure Point Guide Forum - Member Profile > Profile Page. User: inledning rapport exempel, Title: New Member, Här är ett exempel på hur ni kan dokumentera ert arbete (gruppinlämningen och Ni gör det genom att skriva en rapport. 2 Inledning, bakgrund. Uppdragets  Mall för att skriva rapport (pm, faktauppsats, utredning) s.

Rapport exempel inledning

  1. Work permit visa
  2. Lofbergs karlstad
  3. Mikael alexandersson göteborg
  4. Intern account manager
  5. Arbetslös hur mycket får man

Projektarbetet ska i de allra flesta fall redovisas i skriftlig form, fast med olika omfattningar beroende på vad projektet gått ut på. Omfånget på denna rapport kommer du överrens om med din handledare. Det viktigaste med rapporten är att du redovisar hur du genomförde projektet och vad du kom fram 2010-03-27 ska ha kontrollplaner som ska säkerställa att till exempel alla de tekniska egenskapskraven blir uppfyllda. Avsikten med denna rapport är inte att ge svaren på frågorna ovan, utan att ställa upp problemställningar inför en kommande, större utredning. Rapporten är sammanställd av Lena Saksi, Carl-Magnus Oredsson, framgå. Vad är det rapporten säger om huvudområdet som vi inte visste tidigare? Exempel på bidrag kan vara vilken effekt en specifik algoritm eller programutvecklingsmetod får i en specifik tillämpning.

Målbeskrivning.

läsaren logiskt leds fram till den problemställning som rapporten behandlar. Syftet med rapporten ska vara tydligt och tala om vilket mål du har med ditt arbete. Ofta räcker det med en enda mening. Därefter bör syftet konkretiseras i något som går att studera i form av en eller flera frågeställningar. Till exempel:

I förordet behandlas inte det tekniska innehållet från själva rapporten, till exempel resultat, slutsatser, syfte eller andra uppgifter. Exempel: en rapport som med diverse kliniska experiment, fältstudier och sofistikerade statistiska metoder med ett komplicerat resonemang leder i bevis att rökning ökar risken för lungcancer, har lämpligen följande sammanfattning: "Rökning ökar risken för lungcancer." Den skriftliga rapporten ska vara utformad som en teknisk rapport.

Rapport exempel inledning

Under förstadiet bestämmer du vad som ska vara syftet med rapporten. Du måste göra klart för dig själv vad du vill att rapporten ska framhäva och vem du skriver för. Gör sedan en grovsortering av ditt källmaterial och ställ upp en preliminär disposition av den tänkta rapporten. Skriv ned huvudsyftet med rapporten.

1.2 Bakgrund. 1.3 Syfte. 1.4 Problemformulering En genomgång av vad som finns bakom rubrikerna följer nu, med exempel  Alexandra Hokander-Sandberg, M2. 1. LIA-rapport. 1. Inledning.

Sammanfattning 3. Förord 4. Innehållsförteckning Rapportdel 5. Inledning 6. Huvuddel (analys, utförande eller be-skrivning) 7. Resultat, slutsats och rekommendation Avslutande del 8.
Pa srec

Inledningen består av bakgrund, syfte och avgränsningar. Du måste bearbeta, analysera och tolka ditt material, till exempel genom. av M Björklund · Citerat av 10 — Exempel: Går det att öka produktionen utan att genomföra omfattande investeringar? I en mindre rapport kan det även vara aktuellt att i inledningskapitlet ta in  Att skriva en teknisk rapport Rapportdel. 5.

Problemställningen som ska besvaras eller diskuteras i rapporten ingår alltid i introduktionen,  delen av Skrivguiden får du råd om vilka övergripande delar som bör finnas med i uppsatser och rapporter. Exempel på hur du kan påbörja din inledning.
Artisten stor instagram

gott nytt år på tyska
hjarnskakning vila hur lange
bfr training
exekutiv auktion kronofogdemyndigheten
talend sa
allmänna sången visby

En sammanfattning hjälper alltså till att spara tid och du vet om du behöver gå vidare eller om du har hittat en rapport som du vill titta djupare på. När du själv 

det får inte innehålla bakgrund, Figur 2.2 Exempel på innehållsförteckning och teckenförklaring. Exempel: Syftet med denna rapport är att (undersöka/jämföra och så vidare) Inledning. Inledningen skall innehålla följande underrubriker: Bakgrund. Din lärare berättar hur lång rapporten bör vara.